Gospodarsko pravo

Vemo, da vam v podjetniških vodah ne koristi tolažba ampak potrebujete konkretne nasvete!

Gospodarsko pravo obsega ureditev pravnega statusa gospodarskih subjektov, gospodarske pravne posle in druga razmerja subjektov gospodarskega prava na trgu.

S področja gospodarskega prava vam nudimo pravne storitve in svetovanje povezane z:

 • statusnimi značilnostmi (dejavnost, firma, sedež, pravna osebnost, zastopanje, odgovornost), priprava pravnih podlag za spremembe že obstoječih gospodarskih subjektov (statusna preoblikovanja gospodarskih subjektov, spremembe aktov o ustanovitvi in družbenih pogodb ter sklepov družbe);
 • vpisom oziroma registracijo gospodarskih subjektov (svetovanje in priprava vseh ustreznih pravnih podlag pri ustanavljanju gospodarskih subjektov ter priprava pravnih podlag, ki so potrebne za začetek delovanja družbe), ter podjetnikov posameznikov (s.p.);
 • sodelovanjem delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, javnih zavodov;
 • drugo svetovanje na področju gospodarskega statusnega prava za zadruge in javne službe (zavodi, javna podjetja);
 • oblike in načini sodelovanja z gospodarskimi subjekti;
 • zapiranje podjetij.

Vsaka pot se prične s prvim korakom in tudi ustanovitev podjetja je pomemben korak saj ima izbor poslovne oblike podjetja poleg načina ustanovitve tudi odločilen vpliv na sledeče vidike poslovanja:

 • obliko vaše odgovornosti do poslovnih obveznosti,
 • način vodenja poslovnih dokumentov,
 • plačevanje davkov in prispevkov,
 • način izplačevanja dobička.

Za vas vložimo potrebno dokumentacijo na portalu e-Vem ali vam svetujemo pri samostojnem vlaganju.

 • registracija podjetij (s.p. in d.o.o.) – vpis v poslovni ali sodni register
 • prijava davčnih podatkov ob ustanovitvi
 • oddaje zahtevka za identifikacijske številke za namene DDV
 • prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja.