Aktualne novice

V veljavi novela Zakona o dohodnini

V veljavi novela Zakona o dohodnini

V Uradnem listu je bila objavljena novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki prinaša višje neto plače za vse. Novela Zakona o dohodnini prinaša:seniorsko olajšavo,oprostitev plačila dohodnine od družinskih pokojnin, ki jih prejemajo otroci,oprostitev plačila dohodnine za prejemke iz šolskih skladov,ukinitev plačila bonitete za uporabo službeni električnih vozil v zasebne namene,ugodnejšo obravnavo bonitet iz naslova pravice do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev,znižanje obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem,olajšave za zelene in digitalne investicije,višje olajšave za donacije v šport,višje in nove olajšave za zaposlovanje mladih,nižjo obdavčitev kapitala. Novela Zakona o dohodnini se uporablja od 1. januarja 2022, kar pomeni, da se bo lahko uveljavljala določitev davčne obveznosti po pravilih novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) tudi za nazaj. Višje neto plače bomo prvič dobili že v aprilu. Plača za mesec marec bo v celoti obračunana z upoštevanjem višje splošne...

Brezplačna delavnica – »Bodite samozavestni in spoznajte, kako poteka inšpekcijski postopek«

Brezplačna delavnica – »Bodite samozavestni in spoznajte, kako poteka inšpekcijski postopek«

15. marec 2022, od 9.00 do 13.00 ure Izobraževalna dvorana OOZ Maribor, Titova cesta 63, Maribor Prijavite se lahko do ponedeljka, 14. marca 2022. IZ PRAKSE ZA PRAKSO z Andrejko Grlić, dolgoletno glavno tržno inšpektorico. SPOT Svetovanje Podravje vabi na brezplačno delavnico na kateri bo predavateljica na podlagi primerov iz prakse predstavila, kako poteka inšpekcijski postopek in na kaj morate biti kot stranka v inšpekcijskem postopku pozorni. Med drugim bo odgovorila na vedno prisotne dileme: - kakšna so pooblastila inšpektorjev/tržnih inšpektorjev - ali se mora inšpektor najaviti - kako poteka inšpekcijski postopek - ali inšpekcijski postopek lahko poteka brez prisotnosti direktorja - ali lahko izvem kdo me je prijavil - ali moram podpisati zapisnik - kakšne so moje pravice in dolžnosti kot zavezanca inšpekcijskega postopka - kakšna je razlika med upravnim in prekrškovnim ukrepanjem inšpektorja - globa, opomin, opozorilo po Zakonu o prekršku - ali vsak ukrep enako zaboli? - roki...

Konec marca se izteče odlog plačila prispevkov za socialno varnost

Konec marca se izteče odlog plačila prispevkov za socialno varnost

Z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) je bilo do 31. 3. 2022 odloženo plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so zapadli v plačilo aprila, maja in junija 2020. Do odloga plačila so bili, ob izpolnjevanju pogojev določenih v ZIUPPP, upravičeni samozaposleni, ki niso imeli drugih zaposlenih, in je bila ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje ter kmetje. Zavezanci naj pred plačilom preverijo stanje svojih obveznosti v spletnem portalu eDavki (vpogled eKarticaO) ali mobilni aplikaciji eDavki, kjer je tudi mogoče pripraviti plačilne naloge za plačilo. Več informacij o preverjanju stanja dolga in postopanju, če se z izkazanim stanjem ne strinjate, je podanih na spletni strani Finančne uprave. S pravočasnim plačilom obveznosti se izognete plačilu zamudnih obresti oziroma davčni izvršbi. Vir: FURS

Računovodstvo – vse, kar morate vedeti o računovodskem servisu!

Računovodstvo – vse, kar morate vedeti o računovodskem servisu!

Kakovostno opravljena računovodska storitev ima pomemben vpliv na uspešnost naših strank in s tem celotnega gospodarstva. Da se dejavnost opravlja kakovostno, mora izvajalec računovodskih storitev vlagati v izobraževanja, opremo, programe, kadre in nenazadnje tudi v prostore. Vse to terja finančno in časovno investicijo. Zato je toliko težje razumeti dumpinške ponudbe na slovenskem trgu s strani različnih računovodskih servisov. S takšno situacijo se srečujemo, ker lahko računovodski servis odpre oseba brez ustrezne formalne izobrazbe ali ustreznih funkcionalnih izobraževanj, z zelo omejenim znanjem in popolnoma brez izkušenj. Zaradi neznanja, nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo izkušenih računovodij se podjetja, ki sodelujejo s takšnimi izvajalci računovodskih storitev, lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah. V Zbornici računovodskih servisov so pripravili informacije in priporočila za učinkovito zamenjavo izvajalca računovodskih storitev. Kdaj in...

Davčna obravnava daril – obdavčitev daril

Davčna obravnava daril – obdavčitev daril

Približujejo se božično novoletni prazniki in s tem tudi čas, ko se pričnejo obdarovanja. Tako doma kot v organizacijah se prične z načrtovanjem, izbiro in nakupom primernih daril. Doma obdarimo sorodnike, prijatelje, organizacije pa svoje poslovne partnerje, zaposlene ter njihove otroke. Z davčnega vidika je pomembno kako se darila obravnavajo pri darovalcu in kako pri prejemniku darila, upoštevati je potrebno tudi posamične davčne zakone, nenazadnje pa je skozi računovodstvo pomembna tudi sama vrednost darila. OBDAVČITEV DARIL PO ZAKONU O DOHODNINI Z darilno pogodbo lahko zakonci ali starši prenesejo svoje premoženje na partnerja ali otroka. Ta darila pa po navadi niso obdavčena, zato je pomembno, da se takšen prejem daril napove davčnemu organu v kolikor želimo, da ga davčni organ prizna za vir premoženja.  O višini davka na dediščine in darila odloča dedni red. Darila fizičnih oseb, ki se ne štejejo za obdavčljiv dohodke po Zakonu o dohodnini so darila, ki jih fizična oseba...

Bitcoin in njegova pozicija v Sloveniji

Bitcoin in njegova pozicija v Sloveniji

Zadnje čase lahko v medijih vsakodnevno beremo ali slišimo kaj o bitcoinih, so tako rekoč vroča tema. Ob tem se  nam poraja vprašanje ali je bitcoin valuta naše prihodnosti? Se bo bitcoin res obnesel in zamenjal denar? ZGODOVINA BITCOINA Kriptovalute je prvi opisal Wei Dai leta 1998 na poštnem seznamu cypherpunkov. Bila je ideja o novi obliki denarja, ki za tvorbo novcev in nadzora nad nakazili skrbi kriptografija.  Leta 2008 je Satoši Nakamoto (kar je vzdevek za skrivnostneža ali več njih) objavil belo knjigo, v kateri je opisal sistem delovanja tehnologije blockchain in digitalne kriptovalute bitcoin. Leta 2009 je zadevo realiziral in bitcoin se je rodil. Kdo je v resnici Satoši Nakamoto do danes še ni uspelo odkriti nikomur. KAJ JE BITCOIN Bitcoin je virtualna valuta za digitalno trgovanje, z uporabniškega stališča je to internetna gotovina.  Kupuje se preko spletnih menjalnic ali borz, pri katerih si je potrebno ustvariti trgovalni račun. Nekatere menjalnice...

Potni nalogi – kako jih pravilno beležiti

Potni nalogi – kako jih pravilno beležiti

Potni nalog je knjigovodski dokument za obračun in izplačilo potnih stroškov pri katerem je potrebno biti pozoren na možnost dvojne poslovne izgube, ker se v primeru inšpekcijskega pregleda v organizaciji ne plača samo dodaten davek iz dobička, ampak se izplačila potnih stroškov zaposlenim prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja. To pomeni, da se na eni strani dodatno obdavči družbo (davek iz dobička, prispevki na plačo..), na drugi strani pa se uvede obnovo postopka odmere dohodnine pri zaposlenih, katero morajo seveda doplačati oni. Najpogostejše napake na potnih nalogih: nimajo zaporednih številk. Če se potni nalogi številčijo zaporedno, nekaterih potnih nalogov ponavadi ni. Ta nepravilnost vzbuja sum, da se ne pišejo redno oz. da se pišejo za nazaj.naslov prebivališča zaposlenega na potnem nalogu ni popoln, temveč je naveden samo kraj ali pa sploh ni naveden. Prebivališče mora biti navedeno v celoti (ulica, hišna številka, kraj).na potnih nalogih manjka navedba, po...

Začasno in občasno delo upokojencev

Začasno in občasno delo upokojencev

Veliko upokojencev želi ostati delovno aktivnih tudi po upokojitvi. Nekateri zaradi dodatnega dohodka k majhni pokojnini, drugi zaradi zmožnosti za delo, druženja, aktivnosti. V ta namen so poiščejo začasno delo za upokojence. Vsi upokojenci (razen tisti, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) so upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela v skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela- ZUTD-A. Organizacija, ki potrebuje delavca za opravljanje začasnih ali občasnih del lahko z upokojencem sklene pogodbo o začasnem ali občasnem delu. Ob sklenitvi takšne pogodbe se med delodajalcem in upokojencem vzpostavi civilnopravno pogodbeno razmerje, lahko pa delo na tej podlagi vsebuje tudi elemente delovnega razmerja po čemer se takšna oblika dela razlikuje od dela po podjemni ali avtorski pogodbi. Za dodatno pomoč pri ustrezni pogodbi za občasno delo upokojenca se obrnite na računovodski servis. Izbira pravega in...

5 najpomembnejših stvari pri izbiri računovodskega servisa

5 najpomembnejših stvari pri izbiri računovodskega servisa

Izbira pravega in usposobljenega računovodskega servisa je za vsako podjetje velikega pomena. Sami podjetniki navadno nimajo dovolj računovodskega znanja, zato se odločijo za računovodski servis, ki bo vodil njihovo računovodstvo, kar je za podjetje tudi ugodnejše kot zaposlitev računovodje v svojem podjetju. Torej, kako izbrati pravi računovodski servis?  1. Katere storitve nudi računovodski servis Ste pri poslovanju ugotovili, da poleg računovodje potrebujete še podporo na področju davkov, prava in financiranja? Preden se podjetje odloči za posamezen računovodski servis, mora razmisliti kakšen obseg storitev potrebuje in kaj posamezen računovodski servis nudi. Pravi računovodski servis s podjetjem sodeluje in mu ponudi to kar potrebuje.  Ob pravem času posredovani kakovostni računovodski podatki pripomorejo pri odločitvah podjetja. Od naše ekipe strokovnjakov lahko pričakujete, da bomo izvajali poleg nalog računovodje še naloge davčnega in pravnega...

Davčne posledice ob prenehanju pogodbe

Davčne posledice ob prenehanju pogodbe

Odgovornost managerja je, da ob sklenitvi pogodbe, ob poslovnem dogodku ali kadar je posel opravljen v celoti le – ta privede do davčnih učinkov. Kadar želita pogodbeni stranki odpraviti davčne posledice, mora vsaka od strank nasprotni vrniti vse in vzpostaviti stanje kot je bilo pred sklenitvijo pogodbe. Presoditi pa je potrebno tudi davčne posledice. V primeru kadar ni mogoče vzpostaviti prejšnjega stanja se obdavčijo vse tiste transakcije, katere so bile izvedene v obsegu neveljavne pogodbe. Ko pride do tega, da se pogodba razveljavi preden je imela davčni učinek, takrat nimamo težav. Drugače je pri tipu pogodb, ko davčne posledice nastopijo že ob sami sklenitvi pogodbe. Pogodba lahko preneha tudi z odpovedjo oziroma z razveljavitvijo med izpolnjevanjem, kadar je izpolnjena le delno. Ponavadi, pri teh tipih pogodb davčne posledice nastanejo ob dejanski izpolnitvi in ne ob sklenitvi pogodbe. Bistvo je, kar sta pogodbeni stranki sklenili glede že izpolnjenega...

Javna naročila in vodila za arhitekturne ter inženirske storitve

Javna naročila in vodila za arhitekturne ter inženirske storitve

Javna naročila in javno naročanje opredeljuje Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Pri vsaki fazi investicijskega projekta morata naročnik in investitor sprejeti odločitev o njeni izvedbi, finančnem in časovnem okviru ter o izvajalcih. Pri tem je smernica orodje, ki je v pomoč naročnikom, saj jim daje primerne in z ZJN-3 usklajene usmeritve kako poteka postopek javnega naročila za izbiro ustreznega izvajalca. Smernice priporočajo vsakokratno prilagajanje posameznemu predmetu javnega naročanja z izbiro pogojev, meril in postopkov, ki so najustreznejši za posamezni primer. Investitor oz. vodja investicije je fizična oseba, ki odgovarja za kakovost vodenja investicije ter skrbi za koordinacijo aktivnosti pri izvedbi in odgovarja tudi za časovne, funkcijske in stroškovne vidike kakovosti. V primeru, da investitor ne more izvajati vseh investitorskih del najame neodvisno arhitekturno, inženirsko družbo oz. pooblaščene arhitekte, inženirje, ki izvajajo storitve za naročnika. Javna naročila so...

Pot do učinkovite digitalne transformacije

Pot do učinkovite digitalne transformacije

Kako lahko podjetje ostane konkurenčno in preživi na trgu v 21. stoletju? Z digitalno transformacijo. Stranka tega stoletja ima visoka pričakovanja po brezhibni digitalni izkušnji zato je njihova zadovoljitev najtežji in zahteven izziv podjetij, ki sledijo digitalni preobrazbi in prenovi svojih  poslovnih procesov. Spremembo razmišljanja in prenovo strategij podjetij povzroči digitalna transformacija s čimer se prilagaja tudi spremembam svojih kupcev. Gre za celovito spremembo družbe z uporabo informacijske tehnologije. Digitalna marketinška orodja so danes ključna pri razvoju kupčeve izkušnje. Podjetja tako z digitalno transformacijo implemetirajo v svoje poslovne procese informacijsko tehnologijo in tako izboljšujejo konkurenčnost na trgu. Čeprav se vodilni v podjetju zavedajo vplivov, ki ga v poslovanje vnašajo vedno nove digitalne tehnologije, mnoge organizacije niso pripravljene na nove trende. Pri vključevanju informacijske tehnologije v celotno organizacijo in...

Kontroling tudi za prizadevna SMP

Kontroling tudi za prizadevna SMP

Kontroling je za velika podjetja običajen vendar ima veliko vrednost tudi v srednjih in malih podjetjih, ki stremijo za širjenjem in rastjo. Medtem, ko je finančno računovodstvo bolj usmerjeno na zunanje uporabnike finančnih podatkov, je kontroling v podjetju namenjen notranjim uporabnikom za kakovostnejše upravljanje in odzivanje na spremembe. Kontroling se ukvarja z analiziranjem, pridobivanjem informacij o preteklem poslovanju, ki so pomoč pri odločanju in postavljanju strategij ter planiranju bodočega poslovanja. Zraven tega zapisa najdemo zelo pregledno sliko v Finančnem slovarju, ki ponazarja stanje podjetja na različnih področjih. Kontroling ima štiri osnovne funkcije: planiranje – načrtovanje poslovanja, proračun, koordinacija ciljevkontroliranje – spremljanje, primerjanje realiziranega in načrtovanega, analiziranje odmikov in trendov, nadzorinformiranje – sistematičen prikaz podatkov, poročanje, napovedovanjeusmerjanje – strateško odločanje na podlagi...

Sistemi kazalnikov in upravljanje učinkovitosti s stvarnimi podatki

Sistemi kazalnikov in upravljanje učinkovitosti s stvarnimi podatki

Sistemi kazalnikov in strateški diagrami so nekaj podobnega, kot za finančne analitike pomenijo bilance stanja in izkazi uspeha, na podlagi katerih opišejo finančno čilost organizacije. Strateški diagrami in povratne informacije sistemov kazalnikov opisujejo strateško čilost organizacije in s tem tudi njene možnosti za še boljše poslovanje. Veliko organizacij napoveduje ukrepe, a ti niso dovolj koreniti. Uporabniki vidijo rezultat, dober ali slab, ne morejo pa se dokopati do temeljnega razloga zanj. To težavo rešujejo sistemi kazalnikov s sistemi za upravljanje podatkov. Sistemi kazalnikov strategijo namreč opišejo z izmerljivimi izrazi in pokažejo, kolikšen napredek je bil dosežen in kaj je treba še postoriti. Skratka zaposleni in managerji bi morali imeti orodja, da bi svoje delo naravnali na strategijo in da bi bili deležni pohvale za svoj prispevek k uspehu organizacije. Organizacija, osredotočena na strategijo, omogoča ekipam zaposlenih, s čimer lahko prispevajo k nepretrganemu...

Uporabnost ABC analize za izboljšanje procesov, poslovnih strategij in obvladovanje stroškov

Uporabnost ABC analize za izboljšanje procesov, poslovnih strategij in obvladovanje stroškov

Tradicionalno računovodstvo temelji na kosovnici materiala,  ki prikazuje potrebne materialne sestavine proizvoda, ABC analiza pa po proizvodih prikaže poleg materiala in polproizvodov še dejavnosti.  Podjetje tako lažje izloča dejavnosti,  ki malo ali nič ne prispevajo k vrednosti proizvoda.  Seveda ni dovolj analizirati le dejavnosti in pripadajoče stroške v proizvodnji. ABC analiza je koristna tudi za načrtovanje in obvladovanje neproizvodnih stroškov (uprave, nabave,  prodaje,  razvoja). Za potrebe razvijanja novih proizvodov,  preoblikovanje in popravljanje obstoječih proizvodov in prenavljanje poslovnih dejavnosti v podjetju so pomembne predvsem te sodobnejše metode preračunavanja stroškov: preračunavanje stroškov življenjskega cikla proizvoda,preračunavanje stroškov v verigi vrednosti,preračunavanje stroškov kakovosti,preračunavanje kaizen. Preračunavanje stroškov življenjskega cikla proizvoda Življenjski cikel proizvoda...

Dodana vrednost – analiza povzročiteljev za poslovne donose

Dodana vrednost – analiza povzročiteljev za poslovne donose

Povzročitelji dodane vrednosti (angl.  value driver) so dejavniki za nastanek poslovnih donosov.  Dodana vrednost je pozitivna razlika med vrednostjo vloženih resursov (naravni resursi,  človeško delo in kapital) in donosom teh resursov.  Gospodarske družbe si morajo z vidika konkurenčnosti – zlasti z zviševanjem učinkovitosti – prizadevati za to,  da bo dodana vrednost po celotni vrednostni verigi čim večja. Ciljna naravnanost in operativno uresničevanje zadanih ciljev sta v podjetju gonilna moč, ki omogoča,  da: bo zadovoljstvo kupca vodilo k višjim prihodkom,bodo marketinški ukrepi vodili k povečanju tržnega deleža,bo motivacija zaposlenih (usposabljanje,  nagrajevanje)  vodila k večji učinkovitosti,bo znanje tujih jezikov vodilo k večjemu številu naročil,bo razvoj novih proizvodov vodil k višjim prihodkom,bo izkoristek kapacitet strojev čim večji,bo zaradi kakovostne proizvodnje in dostave (blaga) čim manj reklamacij. Za občasno merjenje...

Kaj sta poslovna skrivnost in prepoved konkurence?

Kaj sta poslovna skrivnost in prepoved konkurence?

Poslovna skrivnost je podatek oziroma informacija, ki je po zakonu ali po volji nosilca podatka in v skladu z zakonom znan le določenemu krogu ljudi. Vsaka gospodarska družba ima številne informacije, ki jih zaradi svoje potencialne konkurenčne prednosti ne želi zaupati širši javnosti ali konkurentom. Poslovna skrivnost so podatki oziroma informacije, ki temeljijo na znanju, pridnosti kreativnosti in ustvarjalnosti zaposlenih v gospodarski družbi. Učinkovito varovanje poslovne skrivnosti je zato zelo pomembno za poslovanje družbe in njeno konkurenčno prednost. Varovanje poslovne skrivnosti je urejeno s številnimi predpisi področju civilnega, delovnega, upravnega, kazenskega prava in prava varstva konkurence na trgu. V tem poglavju obravnavamo vprašanje poslovne skrivnosti zgolj s stališča korporacijskega prava. ZGD-1 uporablja pri opredelitvi poslovne skrivnosti objektiven in subjektiven kriterij.  Subjektivni kriterij je urejen v prvem odstavku 39. člena ZGD-1,  po...

Računovodstvo - vse, kar morate vedeti o računovodskem servisu!

Kakovostno opravljena računovodska storitev ima pomemben vpliv na uspešnost naših strank in s tem celotnega gospodarstva. Da se dejavnost opravlja kakovostno, mora izvajalec računovodskih storitev vlagati v izobraževanja, opremo, programe, kadre in nenazadnje tudi v prostore. Vse to terja finančno in časovno investicijo. Zato je toliko težje razumeti dumpinške ponudbe na slovenskem trgu s strani različnih računovodskih servisov. S takšno situacijo se srečujemo, ker lahko računovodski servis odpre oseba brez ustrezne formalne izobrazbe ali ustreznih funkcionalnih izobraževanj, z zelo omejenim znanjem in popolnoma brez izkušenj. Zaradi neznanja, nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo izkušenih računovodij se podjetja, ki sodelujejo s takšnimi izvajalci računovodskih storitev, lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah.
V Zbornici računovodskih servisov so pripravili informacije in priporočila za učinkovito zamenjavo izvajalca računovodskih storitev.
Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?
Od naročnikov računovodskih storitev pogosto slišimo, da so nezadovoljni z izvajalcem storitev, kljub temu pa se ne odločijo za njihovo …

Davčna obravnava daril - obdavčitev daril

Približujejo se božično novoletni prazniki in s tem tudi čas, ko se pričnejo obdarovanja. Tako doma kot v organizacijah se prične z načrtovanjem, izbiro in nakupom primernih daril. Doma obdarimo sorodnike, prijatelje, organizacije pa svoje poslovne partnerje, zaposlene ter njihove otroke. Z davčnega vidika je pomembno kako se darila obravnavajo pri darovalcu in kako pri prejemniku darila, upoštevati je potrebno tudi posamične davčne zakone, nenazadnje pa je skozi računovodstvo pomembna tudi sama vrednost darila.

OBDAVČITEV DARIL PO ZAKONU O DOHODNINI
Z darilno pogodbo lahko zakonci ali starši prenesejo svoje premoženje na partnerja ali otroka. Ta darila pa po navadi niso obdavčena, zato je pomembno, da se takšen prejem daril napove davčnemu organu v kolikor želimo, da ga davčni organ prizna za vir premoženja.  O višini davka na dediščine in darila odloča dedni red.
Darila fizičnih oseb, ki se ne štejejo za obdavčljiv dohodke po Zakonu o dohodnini so darila, ki jih fizična …

Bitcoin in njegova pozicija v Sloveniji

Zadnje čase lahko v medijih vsakodnevno beremo ali slišimo kaj o bitcoinih, so tako rekoč vroča tema. Ob tem se  nam poraja vprašanje ali je bitcoin valuta naše prihodnosti? Se bo bitcoin res obnesel in zamenjal denar?

ZGODOVINA BITCOINA
Kriptovalute je prvi opisal Wei Dai leta 1998 na poštnem seznamu cypherpunkov. Bila je ideja o novi obliki denarja, ki za tvorbo novcev in nadzora nad nakazili skrbi kriptografija.  Leta 2008 je Satoši Nakamoto (kar je vzdevek za skrivnostneža ali več njih) objavil belo knjigo, v kateri je opisal sistem delovanja tehnologije blockchain in digitalne kriptovalute bitcoin. Leta 2009 je zadevo realiziral in bitcoin se je rodil. Kdo je v resnici Satoši Nakamoto do danes še ni uspelo odkriti nikomur.

KAJ JE BITCOIN
Bitcoin je virtualna valuta za digitalno trgovanje, z uporabniškega stališča je to internetna gotovina.  Kupuje se preko spletnih menjalnic ali borz, pri katerih si je potrebno ustvariti trgovalni račun. Nekatere menjalnice …

Potni nalogi - kako jih pravilno beležiti

Potni nalog je knjigovodski dokument za obračun in izplačilo potnih stroškov pri katerem je potrebno biti pozoren na možnost dvojne poslovne izgube, ker se v primeru inšpekcijskega pregleda v organizaciji ne plača samo dodaten davek iz dobička, ampak se izplačila potnih stroškov zaposlenim prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
To pomeni, da se na eni strani dodatno obdavči družbo (davek iz dobička, prispevki na plačo..), na drugi strani pa se uvede obnovo postopka odmere dohodnine pri zaposlenih, katero morajo seveda doplačati oni.

Najpogostejše napake na potnih nalogih:

nimajo zaporednih številk. Če se potni nalogi številčijo zaporedno, nekaterih potnih nalogov ponavadi ni. Ta nepravilnost vzbuja sum, da se ne pišejo redno oz. da se pišejo za nazaj.
naslov prebivališča zaposlenega na potnem nalogu ni popoln, temveč je naveden samo kraj ali pa sploh ni naveden. Prebivališče mora biti navedeno v celoti (ulica, hišna številka, kraj).
na potnih nalogih manjka …

Začasno in občasno delo upokojencev

Veliko upokojencev želi ostati delovno aktivnih tudi po upokojitvi. Nekateri zaradi dodatnega dohodka k majhni pokojnini, drugi zaradi zmožnosti za delo, druženja, aktivnosti. V ta namen so poiščejo začasno delo za upokojence.

Vsi upokojenci (razen tisti, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) so upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela v skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela- ZUTD-A. Organizacija, ki potrebuje delavca za opravljanje začasnih ali občasnih del lahko z upokojencem sklene pogodbo o začasnem ali občasnem delu.

Ob sklenitvi takšne pogodbe se med delodajalcem in upokojencem vzpostavi civilnopravno pogodbeno razmerje, lahko pa delo na tej podlagi vsebuje tudi elemente delovnega razmerja po čemer se takšna oblika dela razlikuje od dela po podjemni ali avtorski pogodbi. Za dodatno pomoč pri ustrezni pogodbi za občasno delo upokojenca se obrnite na računovodski servis. Izbira pravega in usposobljenega računovodskega servisa je velikega pomena.
Ker zakon ne …

5 najpomembnejših stvari pri izbiri računovodskega servisa

Izbira pravega in usposobljenega računovodskega servisa je za vsako podjetje velikega pomena. Sami podjetniki navadno nimajo dovolj računovodskega znanja, zato se odločijo za računovodski servis, ki bo vodil njihovo računovodstvo, kar je za podjetje tudi ugodnejše kot zaposlitev računovodje v svojem podjetju.
Torej, kako izbrati pravi računovodski servis? 

1. Katere storitve nudi računovodski servis
Ste pri poslovanju ugotovili, da poleg računovodje potrebujete še podporo na področju davkov, prava in financiranja?
Preden se podjetje odloči za posamezen računovodski servis, mora razmisliti kakšen obseg storitev potrebuje in kaj posamezen računovodski servis nudi. Pravi računovodski servis s podjetjem sodeluje in mu ponudi to kar potrebuje.  Ob pravem času posredovani kakovostni računovodski podatki pripomorejo pri odločitvah podjetja.
Od naše ekipe strokovnjakov lahko pričakujete, da bomo izvajali poleg nalog računovodje še naloge davčnega in pravnega svetovalca, kadrovnika in strokovnjaka za financiranje poslovanja.

2. Strokovni kader
Ste hitro rastoče podjetje in vaš računovodja ni več sposoben slediti vašim poslovnim izzivom? Ste pri računovodskih …

Davčne posledice ob prenehanju pogodbe

Odgovornost managerja je, da ob sklenitvi pogodbe, ob poslovnem dogodku ali kadar je posel opravljen v celoti le – ta privede do davčnih učinkov. Kadar želita pogodbeni stranki odpraviti davčne posledice, mora vsaka od strank nasprotni vrniti vse in vzpostaviti stanje kot je bilo pred sklenitvijo pogodbe. Presoditi pa je potrebno tudi davčne posledice. V primeru kadar ni mogoče vzpostaviti prejšnjega stanja se obdavčijo vse tiste transakcije, katere so bile izvedene v obsegu neveljavne pogodbe.

Ko pride do tega, da se pogodba razveljavi preden je imela davčni učinek, takrat nimamo težav. Drugače je pri tipu pogodb, ko davčne posledice nastopijo že ob sami sklenitvi pogodbe.
Pogodba lahko preneha tudi z odpovedjo oziroma z razveljavitvijo med izpolnjevanjem, kadar je izpolnjena le delno. Ponavadi, pri teh tipih pogodb davčne posledice nastanejo ob dejanski izpolnitvi in ne ob sklenitvi pogodbe. Bistvo je, kar sta pogodbeni stranki sklenili glede že izpolnjenega dela pogodbe.
Od neizvršenih dobav se …

Javna naročila in vodila za arhitekturne ter inženirske storitve

Javna naročila in javno naročanje opredeljuje Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Pri vsaki fazi investicijskega projekta morata naročnik in investitor sprejeti odločitev o njeni izvedbi, finančnem in časovnem okviru ter o izvajalcih. Pri tem je smernica orodje, ki je v pomoč naročnikom, saj jim daje primerne in z ZJN-3 usklajene usmeritve kako poteka postopek javnega naročila za izbiro ustreznega izvajalca. Smernice priporočajo vsakokratno prilagajanje posameznemu predmetu javnega naročanja z izbiro pogojev, meril in postopkov, ki so najustreznejši za posamezni primer.

Investitor oz. vodja investicije je fizična oseba, ki odgovarja za kakovost vodenja investicije ter skrbi za koordinacijo aktivnosti pri izvedbi in odgovarja tudi za časovne, funkcijske in stroškovne vidike kakovosti. V primeru, da investitor ne more izvajati vseh investitorskih del najame neodvisno arhitekturno, inženirsko družbo oz. pooblaščene arhitekte, inženirje, ki izvajajo storitve za naročnika.
Javna naročila so objavljena na strani za javno naročanje – Portalu javnih naročil kot je to zakonsko …

Pot do učinkovite digitalne transformacije

Kako lahko podjetje ostane konkurenčno in preživi na trgu v 21. stoletju? Z digitalno transformacijo. Stranka tega stoletja ima visoka pričakovanja po brezhibni digitalni izkušnji zato je njihova zadovoljitev najtežji in zahteven izziv podjetij, ki sledijo digitalni preobrazbi in prenovi svojih  poslovnih procesov.

Spremembo razmišljanja in prenovo strategij podjetij povzroči digitalna transformacija s čimer se prilagaja tudi spremembam svojih kupcev. Gre za celovito spremembo družbe z uporabo informacijske tehnologije. Digitalna marketinška orodja so danes ključna pri razvoju kupčeve izkušnje. Podjetja tako z digitalno transformacijo implemetirajo v svoje poslovne procese informacijsko tehnologijo in tako izboljšujejo konkurenčnost na trgu.

Čeprav se vodilni v podjetju zavedajo vplivov, ki ga v poslovanje vnašajo vedno nove digitalne tehnologije, mnoge organizacije niso pripravljene na nove trende. Pri vključevanju informacijske tehnologije v celotno organizacijo in zadovoljevanju potreb svojih kupcev in na koncu tudi dobaviteljev, si je potrebno odgovoriti na vprašanja kakšen vpliv bo digitalna transformacija pustila na poslovanju …

Kontroling tudi za prizadevna SMP

Kontroling je za velika podjetja običajen vendar ima veliko vrednost tudi v srednjih in malih podjetjih, ki stremijo za širjenjem in rastjo.
Medtem, ko je finančno računovodstvo bolj usmerjeno na zunanje uporabnike finančnih podatkov, je kontroling v podjetju namenjen notranjim uporabnikom za kakovostnejše upravljanje in odzivanje na spremembe. Kontroling se ukvarja z analiziranjem, pridobivanjem informacij o preteklem poslovanju, ki so pomoč pri odločanju in postavljanju strategij ter planiranju bodočega poslovanja. Zraven tega zapisa najdemo zelo pregledno sliko v Finančnem slovarju, ki ponazarja stanje podjetja na različnih področjih.

Kontroling ima štiri osnovne funkcije:

 1. planiranje – načrtovanje poslovanja, proračun, koordinacija ciljev
 2. kontroliranje – spremljanje, primerjanje realiziranega in načrtovanega, analiziranje odmikov in trendov, nadzor
 3. informiranje – sistematičen prikaz podatkov, poročanje, napovedovanje
 4. usmerjanje – strateško odločanje na podlagi podatkov, korektivni ukrepi (www.financnislovar.com)

Podlaga za zagon posameznega proizvoda je projektni kontroling. Vpet je v sam razvoj proizvoda, sodeluje pa z oddelkom marketinga, razvoja in nabave. Njegov rezultat …

Sistemi kazalnikov in upravljanje učinkovitosti s stvarnimi podatki

Sistemi kazalnikov in strateški diagrami so nekaj podobnega, kot za finančne analitike pomenijo bilance stanja in izkazi uspeha, na podlagi katerih opišejo finančno čilost organizacije. Strateški diagrami in povratne informacije sistemov kazalnikov opisujejo strateško čilost organizacije in s tem tudi njene možnosti za še boljše poslovanje. Veliko organizacij napoveduje ukrepe, a ti niso dovolj koreniti. Uporabniki vidijo rezultat, dober ali slab, ne morejo pa se dokopati do temeljnega razloga zanj.

To težavo rešujejo sistemi kazalnikov s sistemi za upravljanje podatkov. Sistemi kazalnikov strategijo namreč opišejo z izmerljivimi izrazi in pokažejo, kolikšen napredek je bil dosežen in kaj je treba še postoriti. Skratka zaposleni in managerji bi morali imeti orodja, da bi svoje delo naravnali na strategijo in da bi bili deležni pohvale za svoj prispevek k uspehu organizacije. Organizacija, osredotočena na strategijo, omogoča ekipam zaposlenih, s čimer lahko prispevajo k nepretrganemu uresničevanju strategije. Organizacija mora biti budna in paziti na …

Uporabnost ABC analize za izboljšanje procesov, poslovnih strategij in obvladovanje stroškov

Tradicionalno računovodstvo temelji na kosovnici materiala,  ki prikazuje potrebne materialne sestavine proizvoda, ABC analiza pa po proizvodih prikaže poleg materiala in polproizvodov še dejavnosti.  Podjetje tako lažje izloča dejavnosti,  ki malo ali nič ne prispevajo k vrednosti proizvoda.  Seveda ni dovolj analizirati le dejavnosti in pripadajoče stroške v proizvodnji. ABC analiza je koristna tudi za načrtovanje in obvladovanje neproizvodnih stroškov (uprave, nabave,  prodaje,  razvoja).
Za potrebe razvijanja novih proizvodov,  preoblikovanje in popravljanje obstoječih proizvodov in prenavljanje poslovnih dejavnosti v podjetju so pomembne predvsem te sodobnejše metode preračunavanja stroškov:

 • preračunavanje stroškov življenjskega cikla proizvoda,
 • preračunavanje stroškov v verigi vrednosti,
 • preračunavanje stroškov kakovosti,
 • preračunavanje kaizen.

Preračunavanje stroškov življenjskega cikla proizvoda. Življenjski cikel proizvoda lahko razdelimo na štiri obdobja:

1. Obdobje uvajanja proizvoda. 

Dolžina tega obdobja je odvisna od novosti v znanosti in tehnologiji.  To obdobje se konča,  ko se proizvod na trgu obdrži, ko je končana pilotska proizvodnja in je vse pripravljeno za polno proizvodnjo…

Dodana vrednost - analiza povzročiteljev za poslovne donose

Povzročitelji dodane vrednosti (angl.  value driver) so dejavniki za nastanek poslovnih donosov.  Dodana vrednost je pozitivna razlika med vrednostjo vloženih resursov (naravni resursi,  človeško delo in kapital) in donosom teh resursov.  Gospodarske družbe si morajo z vidika konkurenčnosti – zlasti z zviševanjem učinkovitosti – prizadevati za to,  da bo dodana vrednost po celotni vrednostni verigi čim večja.
Ciljna naravnanost in operativno uresničevanje zadanih ciljev sta v podjetju gonilna moč, ki omogoča,  da:

 • bo zadovoljstvo kupca vodilo k višjim prihodkom,
 • bodo marketinški ukrepi vodili k povečanju tržnega deleža,
 • bo motivacija zaposlenih (usposabljanje,  nagrajevanje)  vodila k večji učinkovitosti,
 • bo znanje tujih jezikov vodilo k večjemu številu naročil,
 • bo razvoj novih proizvodov vodil k višjim prihodkom,
 • bo izkoristek kapacitet strojev čim večji,
 • bo zaradi kakovostne proizvodnje in dostave (blaga) čim manj reklamacij.

Za občasno merjenje dodane vrednosti je treba identificirati ustrezne povzročitelje in definirati kriterije kot indekse. Povzročitelje dodane vrednosti je mogoče ocenjevati po …

Kaj sta poslovna skrivnost in prepoved konkurence?

Poslovna skrivnost je podatek oziroma informacija, ki je po zakonu ali po volji nosilca podatka in v skladu z zakonom znan le določenemu krogu ljudi. Vsaka gospodarska družba ima številne informacije, ki jih zaradi svoje potencialne konkurenčne prednosti ne želi zaupati širši javnosti ali konkurentom. Poslovna skrivnost so podatki oziroma informacije, ki temeljijo na znanju, pridnosti kreativnosti in ustvarjalnosti zaposlenih v gospodarski družbi. Učinkovito varovanje poslovne skrivnosti je zato zelo pomembno za poslovanje družbe in njeno konkurenčno prednost.

Varovanje poslovne skrivnosti je urejeno s številnimi predpisi področju civilnega, delovnega, upravnega, kazenskega prava in prava varstva konkurence na trgu. V tem poglavju obravnavamo vprašanje poslovne skrivnosti zgolj s stališča korporacijskega prava. ZGD-1 uporablja pri opredelitvi poslovne skrivnosti objektiven in subjektiven kriterij.  Subjektivni kriterij je urejen v prvem odstavku 39. člena ZGD-1,  po katerem se kot poslovna skrivnost štejejo tisti podatki,  za katere tako določi družba s pisnim sklepom.

S tem sklepom morajo …