Prenova poslovnih procesov

Analiza poslovnega uspeha

Optimizacija stroškov

Strategija in planiranje poslovanja

Konkurenčnemu pritisku globalizacije se podjetja lahko uprejo tudi z implementacijo sodobne informacijske tehnologije v njihove poslovne procese. 

Ker je prenova poslovnih procesov mnogokrat zahteven projekt je priporočljivo najeti strokovnega zunanjega svetovalca, ki se na poslovne procese podrobno spozna. Ta koordinira in vodi projekt ter nadzoruje realizacijo potrjenih ukrepov s strani vodstva.

S pomočjo analize povzročiteljev stroškov in dodane vrednosti ter celostnim obvladovanjem poslovnih procesov učinkovito reorganiziramo ter s tem trajnostno zagotovimo uspešnost na vseh področjih poslovanja. 

Upravljanje poslovnih procesov zajema štiri analitične in optimizacijske faze ter iz njih izpeljane instrumente kontrolinga. Poleg analize povzročiteljev stroškov in dodane vrednosti se pri celovitem optimiranju oz. prenovi poslovnih procesov uporabljajo še vrednostna analiza splošnih (režijskih) stroškov, analiza aktivnosti in analiza procesov.