Poslovno pravo

Delovno in davčno pravo

Izdelava pravnih in finančnih notranjih aktov

Gospodarsko pravo

Dovolite našim izkušnjam, da so vaš vodič!

Nimate časa urejati pravnih zadev in se ukvarjati z vso birokracijo?

Zaslužite si najboljšo pravno podporo!

Pri poslovnem pravu se ukvarjamo z zahtevnejšimi in obsežnejšimi pravnimi in kadrovskimi primeri ter vam s tem omogočimo povečanje obsega dela, brez potrebe po dodatni zaposlitvi kadrov.

V sodelovanju z izkušenimi pravnimi strokovnjaki poslovnega prava nudimo podjetjem in fizičnim osebam zunanjo strokovno podporo in poslovno pravno svetovanje s kvalitetnimi pravnimi storitvami z različnih področjih ter izdelavo vseh vrst notranjih aktov, pravnih mnenj, sklepov, pritožb, izvršb itd.