Investicije in razpisi

Priprava poslovnih načrtov

Projektno vodenje in priprava poročil

Prijava na razpise za nepovratna sredstva in kredite

Priložnosti nastanejo iz poslovnih idej in podjetnikove kreativnosti. Pomembno je izdelati idejo, ter za njo pridobiti finančna sredstva!

V najkrajšem možnem času vam naredimo CBA analizo in ovrednotimo investicijo.

Investicije niso zbirka želja. Ključni elementi se nekoliko spreminjajo od primera do primera, toda običajno so ključnega pomena opredelitev tržne niše, projekcija denarnih tokov in določitev ključnih elementov izvedbe.

V prvem koraku idejo nekoliko izbrusimo, ocenimo tržni potencial in oblikujemo poslovni koncept za prijavo na razpis. Poslovni koncept predstavlja novost, svežino, ki bo omogočila uspešen in učinkovit nastop na trgu.

Poslovno načrtovanje je priprava za uresničevanje prepoznane poslovne priložnosti. S poslovnim načrtom se lahko lotimo razpisov in pridobivanja investicije oz. finančnih sredstev, s katerimi lahko vaša investicija zaživi!