NALAGAM ZAPRI

Računovodstvo za zadruge

Dolgoletne izkušnje in specializirano znanje za zavode, društva, zadruge nam pomagajo pri zagotavljanju kvalitetno opravljenih storitev, da lahko v miru pomagate svojim članom in družbi z izvajanjem svoje javne dejavnosti.

S poznavanjem Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) in Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016)  upoštevamo posebnosti iz naslednjih standardov: Računovodske rešitve v zadrugah (SRS 31), računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (SRS 33), računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava (SRS 34).

V tem sklopu vam nudimo:

 • knjiženje in vodenje glavne knjige;
 • vodenje evidence saldakontov, obračunavanje obresti;
 • vodenje evidenc prejetih in izdanih računov;
 • knjiženje posebnosti vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev in načinov njihovega izkazovanja;
 • mesečno obveščanje financerja oz. pošiljanje zahtevkov za potrebna sredstva za plače in druge osebne prejemke ali sredstva za programske stroške;
 • finančno računovodstvo, dvostavno knjigovodstvo, materialno knjigovodstvo;
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih;
 • vodenje in spremljanje namenske porabe sredstev zadrug;
 • razčlenjevanje in knjiženje prihodkov in odhodkov ločeno za dejavnost izvajanja javne službe in dejavnost, ki se nanaša na prodajo blaga in storitev na trgu;
 • knjiženje maloprodaje, članarin, subvencij, donacij;
 • priprava in obračun DDV in povračila DDV iz EU;
 • priprava in oddaja obračuna davka od dohodkov pravnih oseb;
 • register osnovnih sredstev, posebna amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev;
 • vodenje blagajne zadrug;
 • obračun plač, regresov, potnih stroškov;
 • obračun najemnin, podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev;
 • vodenje plačilnega prometa;
 • sestavljanje bilanc stanja za zadruge z upoštevanjem posebnosti Sklada in izkaza poslovnega izida;
 • sestavljanje bilanc stanja z upoštevanjem posebnosti za zadruge in izkaza poslovnega izida;
 • izdelava izkaza denarnih in finančnih tokov.
Nazaj

Storitve za vsakogar…rešitve samo za vas!

Izberite boljše, izberite nas.


Razmišljajte strateško, ukrepajte modro.

Eno podjetje za vse rešitve!


Pametne rešitve za vašo dejavnost.

Ne bodite le dobri, bodite odlični!

Z vpisom v kontaktni obrazec dovoljujem, da EQUILIBRIO, Iris Ladinik s.p. hrani in obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek, e pošta, telefon) ter spremlja moje aktivnosti na spletnih straneh podjetja za zagotavljanje personalizacije vsebin in statistične namene.
DANE S klikom na polje DA se prijavljam na aktualne novice, dogodke, stališča, bloge in ostale e vsebine EQUILIBRIO, Iris Ladinik s.p. S tem tudi soglašam, da sem seznanjen, da se lahko kadarkoli odjavim od prejemanja novic in imam pravico do izbrisa, vpogleda in prenosa svojih osebnih podatkov. Več o tem v Politiki zasebnosti.