Vodenje projekta Sanacija Žičkega Dvora

Priprava in izvedba vsebinskega in finančnega dela za “Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo”.

Osnovni namen projekta sanacije je ohraniti in oživeti Žički dvorec, ki spada med enega izmed pomembnih lokalnih spomenikov kulturne dediščine našega območja.

Sanacija Žičkega dvora daje nove možnosti za vključitev v turistično ponudbo kraja in občine ter bo v svoji nastavitveni funkciji zagotavljala možnosti gospodarskega in kulturnega razvoja območja.

Osnovni cilji investicije so bili ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora, stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično pomembnost, povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del starega mestnega jedra, vključiti kulturno infrastrukturo v turistično ponudbo mesta ter regije, s tem pa posledično povečati število nočitev in s tem obisk ostalih kulturnih programov prispevati k razvoju turizma in gospodarstva občine, zvišati stopnjo zaposlenosti v regiji.

vir črno-bele slike: ZVKD