Projekt PRO-TURIST destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci (Pomurje)

Projekt Pro-turist destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci (Pomurje) je namenjen pospešeni in celoviti promociji destinacije ter razvoju turističnega sektorja regije s pomočjo digitalnih pristopov in akcij, ki so danes temelji kakovostnega trženja ponudbe. Projekt bo zagotovil pospešen razvoj in promocijo nosilnih produktov regije, prispeval k zvišanju profitabilnosti lokalnih turističnih ponudnikov in dvigu znanja ključnih kadrov s področja digitalnega trženja s turizmom povezanih produktov in storitev.

EQUILIBRIO prevzema izvedbo naročila Definiranje in implementacija analitičnih modelov digitalnih orodij, analiza uporabniške izkušnje na digitalnih orodjih, njena interpretacija in vključevanje v potrošnikovo nakupno digitalno pot za potrebe naročnika pri izvajanju operacije Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne turistične destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci; destinacije bogatega vira termalnih voda, ohranjene naravne dediščine, vinorodnih goric, izjemne kulturne dediščine, odlične kulinarike in gostoljubnih ljudi, Skrajšan naziv operacije: Pro-turist destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci (Pomurje). Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Skozi definiranje in implementacijo analitičnih modelov digitalnih orodij, analizo uporabniške izkušnje na digitalnih orodjih, njeno interpretacijo in vključevanje v potrošnikovo nakupno digitalno pot se bo vzpostavil in implementiral enoten regijski sistem za zajemanje, merjenje in analizo podatkov o turistih in obiskovalcih regije.