Projekt “Maribor Friendly Home – Zgodba o domu”

Delali smo:

KOORDINACIJA IN FINANČNO VODENJE IZVEDBE PROJEKTA TER ČRPANJE FINANČNIH SREDSTEV z zahtevki za projekt »Maribor friendly home- Zgodba o domu«,

ki ga je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za SMP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo.«

Maribor friendly home je blagovna znamka, ki pod svoje okrilje šteje kulturne vsebine, vrhunsko gastronomsko in namestitveno ponudbo, je dom, ki pripoveduje zgodbo o tradiciji in kulturi mesta Maribor in jo je kot manager zaščitil tudi direktor Galerije Gosposka d.o.o.

Ponudba blagovne znamke je zaobjeta v kulturnem turizmu povezanih poslovnih enot Žičkega dvora, Hotela Maribor, Gostilne Maribor in hotela Garden rooms.

Projekt, ki je zapisan tudi v poslovnem načrtu, je prispeval k dvigu kulturne in umetniške produkcije, ki privabljata v mesta tako človeški kot tudi finančni kapital, pomenita spodbudo za trajnostni razvoj mest. Kulturni projekti tako omogočajo ekonomski razcvet (turizem, nove investicije, podjetništvo…), socialno kohezivnost (srečevanje različnih slojev prebivalcev, participativnost….) in okoljske rešitve (okoljska umetnost kot oblika zelene revitalizacije mestnih predelov). Projekt je s kohezivnimi učinki prispeval k skladnemu razvoju regije.

Vir slik: Kazija s.p., Wenzel s.p., (Galerija Gosposka d.o.o.)