Izdelava prijavne dokumentacije za razpisano Javno naročilo “Gradnja in sanacija DSO Tezno”

Dom starejših občanov Tezno je javna socialno varstvena organizacija, organizirana za opravljanje institucionalnega varstva starejših.

Investitor je v 2. nadstropju dogradil tri zimske vrtove različnih tlorisnih velikosti v prizidkih. Javno naročilo se je zaključilo s podpisom pogodbe za gradbene storitve.

Javno naročilo je bilo razdeljeno na tri sklope:

  • Sklop 1: Postavitev jeklene konstrukcije;
  • Sklop 2: Vgradnja alu stavbnega pohištva;
  • Sklop 3: Gradbeno – obrtniška dela.

Vizija doma starejših občanov je bila investicija DSO Tezno z razširitvijo in sanacijo stavbne strukture in v prenovljeni obliki povrniti njegovo pomembnost, povečati prostorske kapacitete za različne dejavnosti ter urediti zunanjo fasado s tem pa posledično prispevati k boljšemu in lepšemu videzu doma.