Investicija mladinsko turistično infrastrukturo

Koordinacija in vodenje izvedbe celotnega projekta ter črpanje finančnih sredstev s poročili za »Investicijo v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba«, ki ga je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za šolstvo in šport, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

Z investicijo se je želel spodbuditi razvoj kulturnih programov mladinskih organizacij, izvajanje trajnejših programov s področja mladinskega dela. Investicija je omogočila vzpostavitev infrastrukture za izvajanje programov s področja mladinskega turizma in mladinskih ter kulturnih programov ter bistveno kvalitetnejše pogoje dela mladinskih organizacij.

Projekt je prispeval k dvigu konkurenčnosti turističnega gospodarstva, s povezovanjem organizacij in vladnega ter nevladnega sektorja je prispeval k mreženju kulturnih potencialov in k trajnostnemu razvoju s poudarkom na okoljski dimenziji. Projekt je s kohezivnimi učinki prispeval k skladnemu razvoju regije.