NALAGAM ZAPRI

Priprava projektne dokumentacije za investicije

Ste investitor ali razmišljate o vlaganju?

Investicije in naložbe v podjetje so lahko odličen način za rast vašega premoženja!

Z izkušenimi strokovnjaki sodelujemo in koordiniramo pri pripravi in oblikovanju projektne dokumentacije za investicije na čigar podlagi se sprejemajo odločitve o investicijah v nakup, gradnjo, posodobitev, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev.

Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. 

Investicijska dokumentacija vsebuje na podlagi Priročnika CBA Analize za investicijske projekte – Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2014-2020, vse potrebne prvine in izračune, tako, da je na njeni podlagi mogoče vsestransko oceniti finančne, ekonomske in druge (tehnične, tehnološke, okoljske, prostorske, razvojne, varnostne) posledice odločitve o investiciji.

Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno glede na fazo projektnega cikla izdelati naslednje vrste investicijske dokumentacije:

  • pri načrtovanju oziroma pred odločitvijo o investiciji (predhodno oziroma ex-ante vrednotenje): dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasnovo, investicijski program ali njegovo novelacijo;
  • do začetka postopka javnega razpisa za izvedbo pa še (če ni sestavni del investicijskega programa) študijo izvedbe nameravane investicije;
  • v fazi izvedbe poročilo o izvajanju investicijskega projekta (sprotno vrednotenje) ter, kadar se izkaže za potrebno, tudi novelacijo investicijskega programa;
  • v fazi obratovanja poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta (naknadno oziroma ex-post vrednotenje).
Nazaj

Storitve za vsakogar…rešitve samo za vas!

Izberite boljše, izberite nas.


Razmišljajte strateško, ukrepajte modro.

Eno podjetje za vse rešitve!


Pametne rešitve za vašo dejavnost.

Ne bodite le dobri, bodite odlični!

Z vpisom v kontaktni obrazec dovoljujem, da EQUILIBRIO, Iris Ladinik s.p. hrani in obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek, e pošta, telefon) ter spremlja moje aktivnosti na spletnih straneh podjetja za zagotavljanje personalizacije vsebin in statistične namene.
DANE S klikom na polje DA se prijavljam na aktualne novice, dogodke, stališča, bloge in ostale e vsebine EQUILIBRIO, Iris Ladinik s.p. S tem tudi soglašam, da sem seznanjen, da se lahko kadarkoli odjavim od prejemanja novic in imam pravico do izbrisa, vpogleda in prenosa svojih osebnih podatkov. Več o tem v Politiki zasebnosti.