NALAGAM ZAPRI

Blog

Sistemi kazalnikov in upravljanje učinkovitosti s stvarnimi podatki

Sistemi kazalnikov in upravljanje učinkovitosti s stvarnimi podatki

Sistemi kazalnikov in strateški diagrami so nekaj podobnega, kot za finančne analitike pomenijo bilance stanja in izkazi uspeha, na podlagi katerih opišejo finančno čilost organizacije. Strateški diagrami in povratne informacije sistemov kazalnikov opisujejo strateško čilost organizacije in s tem tudi njene možnosti za še boljše poslovanje. Veliko organizacij napoveduje ukrepe, a ti niso dovolj koreniti. Uporabniki vidijo rezultat, dober ali slab, ne morejo pa se dokopati do temeljnega razloga zanj.
To težavo rešujejo sistemi kazalnikov s sistemi za upravljanje podatkov. Sistemi kazalnikov strategijo namreč opišejo z izmerljivimi izrazi in pokažejo, kolikšen napredek je bil dosežen in kaj je treba še postoriti. Skratka zaposleni in managerji bi morali imeti orodja, da bi svoje delo naravnali na strategijo in da bi bili deležni pohvale za svoj prispevek k uspehu organizacije. Organizacija, osredotočena na strategijo, omogoča ekipam zaposlenih, s čimer lahko prispevajo k nepretrganemu uresničevanju strategije. Organizacija mora biti budna in paziti na …

Uporabnost ABC analize za izboljšanje procesov, poslovnih strategij in obvladovanje stroškov

Uporabnost ABC analize za izboljšanje procesov, poslovnih strategij in obvladovanje stroškov

Tradicionalno računovodstvo temelji na kosovnici materiala,  ki prikazuje potrebne materialne sestavine proizvoda, ABC analiza pa po proizvodih prikaže poleg materiala in polproizvodov še dejavnosti.  Podjetje tako lažje izloča dejavnosti,  ki malo ali nič ne prispevajo k vrednosti proizvoda.  Seveda ni dovolj analizirati le dejavnosti in pripadajoče stroške v proizvodnji. ABC analiza je koristna tudi za načrtovanje in obvladovanje neproizvodnih stroškov (uprave, nabave,  prodaje,  razvoja).
Za potrebe razvijanja novih proizvodov,  preoblikovanje in popravljanje obstoječih proizvodov in prenavljanje poslovnih dejavnosti v podjetju so pomembne predvsem te sodobnejše metode preračunavanja stroškov:

preračunavanje stroškov življenjskega cikla proizvoda,
preračunavanje stroškov v verigi vrednosti,
preračunavanje stroškov kakovosti,
preračunavanje kaizen.

Preračunavanje stroškov življenjskega cikla proizvoda
Življenjski cikel proizvoda lahko razdelimo na štiri obdobja:

Obdobje uvajanja proizvoda.  Dolžina tega obdobja je odvisna od novosti v znanosti in tehnologiji.  To obdobje se konča,  ko se proizvod na trgu obdrži, ko je končana pilotska proizvodnja in je vse pripravljeno za polno proizvodnjo.
Obdobje …

Dodana vrednost - analiza povzročiteljev za poslovne donose

Dodana vrednost – analiza povzročiteljev za poslovne donose

Povzročitelji dodane vrednosti (angl.  value driver) so dejavniki za nastanek poslovnih donosov.  Dodana vrednost je pozitivna razlika med vrednostjo vloženih resursov (naravni resursi,  človeško delo in kapital) in donosom teh resursov.  Gospodarske družbe si morajo z vidika konkurenčnosti – zlasti z zviševanjem učinkovitosti – prizadevati za to,  da bo dodana vrednost po celotni vrednostni verigi čim večja.
Ciljna naravnanost in operativno uresničevanje zadanih ciljev sta v podjetju gonilna moč, ki omogoča,  da:

bo zadovoljstvo kupca vodilo k višjim prihodkom,
bodo marketinški ukrepi vodili k povečanju tržnega deleža,
bo motivacija zaposlenih (usposabljanje,  nagrajevanje)  vodila k večji učinkovitosti,
bo znanje tujih jezikov vodilo k večjemu številu naročil,
bo razvoj novih proizvodov vodil k višjim prihodkom,
bo izkoristek kapacitet strojev čim večji,
bo zaradi kakovostne proizvodnje in dostave (blaga) čim manj reklamacij.

Za občasno merjenje dodane vrednosti je treba identificirati ustrezne povzročitelje in definirati kriterije kot indekse. Povzročitelje dodane vrednosti je mogoče ocenjevati po …

Kaj sta poslovna skrivnost in prepoved konkurence?

Kaj sta poslovna skrivnost in prepoved konkurence?

Poslovna skrivnost je podatek oziroma informacija, ki je po zakonu ali po volji nosilca podatka in v skladu z zakonom znan le določenemu krogu ljudi. Vsaka gospodarska družba ima številne informacije, ki jih zaradi svoje potencialne konkurenčne prednosti ne želi zaupati širši javnosti ali konkurentom. Poslovna skrivnost so podatki oziroma informacije, ki temeljijo na znanju, pridnosti kreativnosti in ustvarjalnosti zaposlenih v gospodarski družbi. Učinkovito varovanje poslovne skrivnosti je zato zelo pomembno za poslovanje družbe in njeno konkurenčno prednost.
Varovanje poslovne skrivnosti je urejeno s številnimi predpisi področju civilnega, delovnega, upravnega, kazenskega prava in prava varstva konkurence na trgu. V tem poglavju obravnavamo vprašanje poslovne skrivnosti zgolj s stališča korporacijskega prava. ZGD-1 uporablja pri opredelitvi poslovne skrivnosti objektiven in subjektiven kriterij.  Subjektivni kriterij je urejen v prvem odstavku 39. člena ZGD-1,  po katerem se kot poslovna skrivnost štejejo tisti podatki,  za katere tako določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo …

Nazaj

Storitve za vsakogar…rešitve samo za vas!

Izberite boljše, izberite nas.


Razmišljajte strateško, ukrepajte modro.

Eno podjetje za vse rešitve!


Pametne rešitve za vašo dejavnost.

Ne bodite le dobri, bodite odlični!

Z vpisom v kontaktni obrazec dovoljujem, da EQUILIBRIO, Iris Ladinik s.p. hrani in obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek, e pošta, telefon) ter spremlja moje aktivnosti na spletnih straneh podjetja za zagotavljanje personalizacije vsebin in statistične namene.
DANE S klikom na polje DA se prijavljam na aktualne novice, dogodke, stališča, bloge in ostale e vsebine EQUILIBRIO, Iris Ladinik s.p. S tem tudi soglašam, da sem seznanjen, da se lahko kadarkoli odjavim od prejemanja novic in imam pravico do izbrisa, vpogleda in prenosa svojih osebnih podatkov. Več o tem v Politiki zasebnosti.