GDPR – Varstvo podatkov

Ali je vaš poslovni sistem učinkovit in upošteva današnje potrebe potrošnika?

Prilagodimo se prihodnosti in poenostavimo poslovni proces!

Velika konkurenca na trgu in borba za posel vzame managerjem večino časa, zato smo za vas pripravili rešitev vodenja poslovnih procesov, kjer vam lahko poslovne procese opišemo in zastavimo v strateške dokumente podjetja.

Za vas opazujemo sedanjost in planiramo prihodnost. Razumemo, da ukvarjanje z ranljivostjo podjetja pomeni sprejeti nove priložnosti in spremeniti poslovne modele.

Primarni cilj analize poslovnih procesov je razumevanje strateškega poslovanja podjetja ter zahtev pri izvedbi projektov. Vsaka faza analize zagotavlja stabilnost in podporo zahtevam managementa ali projekta ter gradi trdne temelje za dolgoročen razvoj poslovnega sistema.

Pri tem uporabljamo modele in orodja ter drugo dokumentacijo za vizualizacijo in opis predlaganega ali želenega poslovnega sistema.

Faze analize (SDLC):

  • opazovanje in merjenje procesa ali problema;
  • diagnoza obstoječega problema;
  • preverjanje zahtev po spremembah poslovnih procesov;
  • določitev modelov in alternativ za rešitev problema;
  • preskus in preverjanje modela in rešitve;
  • izbira najustreznejše rešitve;
  • kontrola in spremljanje izida določitve.