Delovno in davčno pravo

Želite poslovati davčno optimalno in dohodninsko učinkovito?

Delovno pravo in pravo socialne varnosti je sestavljeno iz celote pravnih pravil, ki urejajo delovno razmerje ter pravice, obveznosti in pravne koristi fizičnih, pravnih in drugih oseb, ki so nosilke pravic in obveznosti iz sistema socialne varnosti.

S področja delovnega prava vam nudimo: pravne nasvete, sestava pogodb o zaposlitvi in drugih podobnih pogodb,  dopusten delovni čas, plačila nadur, obveznosti iz socialnega zavarovanja, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pomoč in svetovanje pri izvedbi redne ali izredne odpovedi, pomoč in svetovanje pri izvedbi sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi, izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč itd.

Davčno pravo ob gospodarskem in civilnem pravu, zagotavlja sklenitev dolgoročno učinkovitih pravnih poslov, kar lahko bistveno vpliva na obdavčitev fizičnih ali pravnih oseb.

Zelo pomembno je, da se vodilni v podjetju zavedajo, da pogodbe nimajo le poslovnih (ekonomskih in pravnih) posledic, ampak tudi davčne, o katerih je priporočljivo premisliti še pred sklenitvijo pogodbe.

Sodelujemo z zunanjimi svetovalci na področju davčnega prava:

  • svetovanje v zvezi z davčnimi učinki storitvenih pogodb (najemne, nakup ali prodaja nepremičnine, pogodbe o zaposlitvi, avtorske pogodbe, pogodbe o finančnem in poslovnem lizingu, pogodbe o poslovodenju);
  • svetovanje v davčnih postopkih ter vlaganje pravnih sredstev;
  • svetovanje in priprava davčnih napovedi;
  • svetovanje v postopkih odmere davka v postopkih prijave premoženja;
  • svetovanje pri ureditvi rezidentskega statusa;
  • druge storitve v zvezi z davčnim pravom.