Prijava na razpise za nepovratna sredstva in kredite

Vaše projektne ideje ali razvojno poslovne načrte financirajte z nepovratnimi ali s povratnimi sredstvi!

Za vaš uspeh so ključni vaši jasni cilji, pravilen izbor financiranja in učinkovito oblikovana in pripravljena projektna dokumentacija, ki bo prepričala financerje.

Pri vašem poslovanju boste sredstva potrebovali za: zagon podjetja, lasten razvoj in inovativnost. Ne zamudite hitre globalne rasti, z njimi razvijte družbeno koristne proizvode in storitve.

Prijavite se na razpis za nepovratna sredstva ali kredit in pridobite sredstva za kreativne izdelke v  industriji ali prenovite poslovni model.

Pripravimo in  oblikujemo vam projekt, ki bo skladen s strateškimi cilji in razvojem vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa. Pri pripravi dokumentacije za razpisana sredstva zasledujemo predmet razpisa, namen in cilje razpisa ter hkrati uredimo tudi prijavnico na razpis z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili. Ne spregledamo tudi pravočasne končne oddaje popolne razpisne dokumentacije.

S pripravo razpisne dokumentacije vam omogočimo lažji in enostavnejši dostop do:

 • semenskega kapitala
 • tveganega kapitala
 • mikrokreditov
 • garancij s subvencijo obrestne mere
 • državnih pomoči
 • nepovratnih subvencij.

Imamo strokovnjake z izkušnjami pri pripravi razpisne dokumentacije, ki delujejo na različnih vsebinskih področjih s katerimi sodelujemo in koordiniramo pri oblikovanju vaše projektne ideje, iskanju ustreznih razpisov, prilagajanju razvojnih idej in pri pripravi projektne dokumentacije:

 • skupaj oblikujemo projektno idejo in poiščemo primeren javni razpis, oziroma vir financiranja ter pripravimo predlog za sodelovanje.
 • dogovorimo se o podrobnostih sodelovanja (časovni okvir, medsebojne obveznosti in odgovornosti, finančni okvir).
 • preoblikujemo projektno idejo v zahtevano projektno dokumentacijo (prijavnica, poslovni načrt, investicijski načrt,..), v sodelovanju z vami pripravimo vse potrebne priloge in oddamo prijavo.
 • po odobritvi projekta lahko prevzamemo tudi finančno in administrativno vodenje projekta, kar vam bo omogočilo osredotočenje na izvajanje vsebine, izognili pa se boste zahtevni administraciji projekta.
 • priprava sklepov in odgovorov na morebitne pritožbe,
 • poročanje pristojnim organom o morebitnih spremembah,
 • poročanje pristojnim organom med in po zaključku projekta (izdelava vmesnih in končnih poročil),
 • tehnična pomoč pri izpolnjevanju zahtev označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o projektu v skladu z Uredbo Komisije.