Računovodstvo za mala in srednja podjetja

Izboljšajte vaš denarni tok in imejte vaše poslovanje vedno na očeh z on line poslovanjem

24/7!

S kvalitetno podporo računovodskih storitev in temeljitim pregledom vaših finančnih razmer vam lahko olajšamo poslovanje znotraj malega ali srednjega podjetja.

Pridobili boste več časa za sprejemanje boljših odločitev pri ukvarjanju s poslom, ki ga radi opravljate in tako ohranili zagon za prihodnost.

S poznavanjem Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) in Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016) za vas opravimo:

 • vodenje glavne knjige;
 • vodenje evidenc prejetih in izdanih računov;
 • knjiženje poslovnih listin;
 • finančno računovodstvo, dvostavno knjigovodstvo, materialno knjigovodstvo;
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih;
 • knjiženje maloprodaje;
 • IOP (izpisi odprtih postavk), opomini, kompenzacije;
 • obračun DDV in povračila DDV iz EU;
 • priprava in vodenje davčnih evidenc;
 • priprava in oddaja obračuna davka od dohodkov pravnih oseb;
 • register osnovnih sredstev, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev;
 • vodenje blagajne;
 • obračun plač, regresov, potnih stroškov;
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca;
 • obračun najemnin, podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev;
 • vodenje plačilnega prometa;
 • priprava obdobnih in letnih računovodskih izkazov z ustrezno interpretacijo;
 • izdelava poročil za Banko Slovenije;
 • izdelava statistike finančnih računov;
 • izdelava drugih poročil po želji stranke;
 • ostale računovodske storitve po želji stranke.