Računovodstvo za managerje

Negotovo okolje poslovanja zahteva hitro in dobro odločanje!

Z kakovostnimi informacijami pomagamo managerjem pri povečanju poslovne dejavnosti in vrednosti vašega premoženja medtem, ko izboljšujemo operativno učinkovitost in uspešnosti v organizaciji oz. podjetju.

Naši strokovnjaki v sklopu finančnega računovodstva nudijo interpretacijo poslovnih poročil in računovodskih izkazov, izračune ekonomske dodane vrednosti, izdelavo analize donosnosti in rentabilnosti ter izračune ROA, ROI, EVA kazalniki itd.

V sklopu poslovodnega računovodstva pa pripravimo dokumentacije za pridobitev bančnih posojil, nudimo izdelavo poslovnih načrtov za pridobitev kredita ali leasinga, poslovno svetovanje na področju financ in računovodstva, davčno optimiranje poslovanja, kontroling procesa itd.

Na nas se lahko zanesete, ker:

  • kontroliramo izvajanje zakonskih in notranjih predpisov podjetja;
  • poznamo sisteme za zagotavljanje kakovosti in pomen standardov kakovosti (BSC);
  • upoštevamo predpise s področja varovanja osebnih podatkov in informacijske varnosti;
  • varujemo poslovne skrivnosti;
  • upoštevamo kodeks računovodskih načel in poklicne etike računovodje in dobrih poslovnih običajev;
  • spremljamo novosti, najboljše prakse, procese, tehnologije, postopke in sisteme.