Strategija in planiranje poslovanja

Ali v poslovanju izgubljate denar in ne najdete rešitve?

Potem potrebujete nas!

Naša temeljna naloga je, da vzpostavimo takšen poslovni sistem, da boste čim lažje in zanesljivo predvsem pa gospodarno in učinkovito uresničevali svoje cilje in vizije.

Najbolj pomemben cilj je seveda obstoj in razvoj podjetja. 

Podjetje procesno naravnamo tako, da postanejo poslovni procesi fleksibilni in medsebojno povezani ter orientirani h kakovosti in k zadovoljevanju kupca. 

Zato v okviru strateškega managementa za vas opravimo:

  • ugotovitev poslanstva, vizije in ciljev podjetja;
  • analiza okolja: ugotovitev priložnosti in nevarnosti;
  • analiza poslovanja; ugotovitev prednosti in slabosti;
  • oblikovanje strategij;
  • izvedba plana in kontrola izvedbe;
  • določanje ciljev.