Optimizacija stroškov

Ste z vašimi stroški na varni strani?

Poiščemo vam alternative s stroškovno učinkovitostjo pri največjem obsegu dejavnosti!

Povečanje želenih dejavnikov pomeni doseči najvišji rezultat ne glede na strošek. 

Za uspešno optimizacijo stroškov so potrebne popolne in pravilne informacije ter dovolj časa za ocenitev, katere informacije so na voljo. 

Poiščemo nove inovacije, ne samo v vaših izdelkih in storitvah temveč tudi v vaših poslovnih procesih, sistemih vodenja, politikah in strategijah.

Implikacija informacijske tehnologije v procese pomaga podjetju ohraniti stroške pod nadzorom. 

V okviru presoje poslovanja za vas opravimo:

  • analizo povzročiteljev stroškov;
  • vpeljemo procesno usmerjeno stroškovno računovodstvo:
  • vrednostno analizo splošnih stroškov;
  • analizo delovnih skupin;
  • analizo obremenjenosti;
  • analizo povzročiteljev dodane vrednosti;
  • izpostavimo stroške kakovosti – izziv za računovodstvo.