Konec marca se izteče odlog plačila prispevkov za socialno varnost

Z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) je bilo do 31. 3. 2022 odloženo plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so zapadli v plačilo aprila, maja in junija 2020.

Do odloga plačila so bili, ob izpolnjevanju pogojev določenih v ZIUPPP, upravičeni samozaposleni, ki niso imeli drugih zaposlenih, in je bila ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje ter kmetje.

Zavezanci naj pred plačilom preverijo stanje svojih obveznosti v spletnem portalu eDavki (vpogled eKarticaO) ali mobilni aplikaciji eDavki, kjer je tudi mogoče pripraviti plačilne naloge za plačilo. Več informacij o preverjanju stanja dolga in postopanju, če se z izkazanim stanjem ne strinjate, je podanih na spletni strani Finančne uprave.

S pravočasnim plačilom obveznosti se izognete plačilu zamudnih obresti oziroma davčni izvršbi.

Vir: FURS