Pot do učinkovite digitalne transformacije

Kako lahko podjetje ostane konkurenčno in preživi na trgu v 21. stoletju? Z digitalno transformacijo. Stranka tega stoletja ima visoka pričakovanja po brezhibni digitalni izkušnji zato je njihova zadovoljitev najtežji in zahteven izziv podjetij, ki sledijo digitalni preobrazbi in prenovi svojih  poslovnih procesov.

Spremembo razmišljanja in prenovo strategij podjetij povzroči digitalna transformacija s čimer se prilagaja tudi spremembam svojih kupcev. Gre za celovito spremembo družbe z uporabo informacijske tehnologije. Digitalna marketinška orodja so danes ključna pri razvoju kupčeve izkušnje. Podjetja tako z digitalno transformacijo implemetirajo v svoje poslovne procese informacijsko tehnologijo in tako izboljšujejo konkurenčnost na trgu.

Čeprav se vodilni v podjetju zavedajo vplivov, ki ga v poslovanje vnašajo vedno nove digitalne tehnologije, mnoge organizacije niso pripravljene na nove trende. Pri vključevanju informacijske tehnologije v celotno organizacijo in zadovoljevanju potreb svojih kupcev in na koncu tudi dobaviteljev, si je potrebno odgovoriti na vprašanja kakšen vpliv bo digitalna transformacija pustila na poslovanju podjetja. V začetku preobrazbe so odgovori na ta vprašanja nujno potrebni. Nove tehnološke rešitve digitalne transformacije vpeljujejo nove pristope, vedenje vodilnih in zaposlenih in nenazadnje spremenjene poslovne strategije.

Tudi znotraj EU se zavedajo neizkoriščenega potenciala. Kot navaja g. Palčič iz podjetja Madwise je evropska komisarka Elżbieta Bieńkowska na lanski konferenci o digitalni transformaciji v otvoritvenem govoru poudarila, da le dva odstotka evropskih podjetij izkoriščata napredne digitalne tehnologije za ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

Potrebno je ločiti digitalno tranformacijo med mlajšimi in starejšimi in še posebej večjimi podjetji. Slednji pri velikem številu zaposlenih še razmišljajo “kot v starih časih” in se spremembam težje prilagajajo saj so v strahu za svoja delovna mesta in se zato le- tem upirajo. Medtem, ko je v mlajših podjetjih digitalizacija poslovanja naravno poslovno okolje in vizija zapisana v strategiji podjetja.

Samo tista podjetja, ki bodo z digitalno transformacijo učinkovito implementirala IT v procese in izkoriščala digitalne marketinške kanale za svoje nove poslovne modele bodo obstala na trgu. Upravljanje odnosov s strankami ali CRM (Customer Relationship Management) je strategija, ki bo podjetja na novo povezovala s svojimi strankami in se jim še bolj prilagodila.

Proces digitalne transformacije je zapleten, dolg in boleče neobhoden. Če se transformacije podjetja lotijo sedaj, je pred njimi obdobje napornih mesecev analiz, inovativnega razmišljanja, prilagajanja in iskanja novih vizij.

Povzeto po mag. Vraničarju iz podjetja Pristop so tri ključna vodila s katerimi vodje pospešijo digitalno transformacijo: jasna strategija, drzni zaposleni in odlično interno komuniciranje v podjetju.

  • Jasna strategija

Ključna sestavina digitalne transformacije je strategija digitalne transformacije organizacije. Je glavno vodilo upravljanja, povezovanja, postavljanja prioritet in implementiranja digitalne transformacije v organizaciji. Organizacije, ki se niti trženja ne lotevajo strateško, bodo verjetno imele težave tudi pri digitalni transformaciji.

Digitalno transformacijo pospešuje strateški pristop k trženju. Podjetje, ki se trženja loteva strateško je bolj usmerjeno v trg, v svoje kupce in konkurenco. Tako bo podjetje veliko hitreje zaznalo nove trende na trgu, potrebe kupcev, premike konkurence in se začelo hitreje prilagajati vsem spremembam na trgu.

Iz že izvedenih projektov lahko ugotovimo, da mora biti digitalna transformacija vodena od zgoraj.  Pomembna je jasna vizija s strani vodstva. Pot digitalne transformacije se prične z zavedanjem vodilnih v podjetju, da trenutno poslovanje ne zagotavlja več uspešnega poslovanja v prihodnosti in da so potrebne spremembe. Vodstvo podjetja mora oceniti tržni položaj in presoditi, kako lahko s pomočjo digitalnih tehnologij kupcu ponudi več.

  • Pogumni zaposleni

V podjetju so eden od najpomembnejših virov zaposleni. Otipljive vire v podjetju vedno bolj nadomeščajo znanje, povezanost, veščine, intelektualna lastnina, informacije in podatki itd. Pomemben je odnos vodstva in zaposlenih do novosti, ki se pojavljajo, saj je od tega odvisno kako hitro jih bodo pričeli uporabljati. Podjetja bodo lažje in hitreje pristopila k digitalni transformaciji z vodji in zaposlenimi, ki bodo digitalno transformacijo prepoznali kot priložnost in ne kot grožnjo in bodo pripravljeni z njo eksperimentirati in se učiti na podlagi rezultatov.

  • Interno komuniciranje

Digitalna transformacija je novost, ki posega v že obstoječe delovanje in procese podjetja. Pomembno je dobro interno komuniciranje saj to olajša proces širjenja novih idej v podjetju in povečuje njihovo število. Ustvarja in ohranja okolje, ki je ugodno za razvoj novih idej in lažje sprejemanje inovacij. Uvajanje inovacij v podjetju je močno odvisno od odnosov in medsebojnega komuniciranja. Digitalno transformacijo v podjetju bo spodbudilo proaktivno, odprto komuniciranje.

Iris Ladinik, dipl. mng.p.o.