Davčne posledice ob prenehanju pogodbe

Odgovornost managerja je, da ob sklenitvi pogodbe, ob poslovnem dogodku ali kadar je posel opravljen v celoti le – ta privede do davčnih učinkov. Kadar želita pogodbeni stranki odpraviti davčne posledice, mora vsaka od strank nasprotni vrniti vse in vzpostaviti stanje kot je bilo pred sklenitvijo pogodbe. Presoditi pa je potrebno tudi davčne posledice. V primeru kadar ni mogoče vzpostaviti prejšnjega stanja se obdavčijo vse tiste transakcije, katere so bile izvedene v obsegu neveljavne pogodbe.

Ko pride do tega, da se pogodba razveljavi preden je imela davčni učinek, takrat nimamo težav. Drugače je pri tipu pogodb, ko davčne posledice nastopijo že ob sami sklenitvi pogodbe.

Pogodba lahko preneha tudi z odpovedjo oziroma z razveljavitvijo med izpolnjevanjem, kadar je izpolnjena le delno. Ponavadi, pri teh tipih pogodb davčne posledice nastanejo ob dejanski izpolnitvi in ne ob sklenitvi pogodbe. Bistvo je, kar sta pogodbeni stranki sklenili glede že izpolnjenega dela pogodbe.

Od neizvršenih dobav se davek navadno ne plača vnaprej in je tako z davčnega vidika situacija končana za obe stranki, razen v primeru ko kupec plača avans za celoto. Takrat lahko kupec zahteva delno vračilo plačanega avansa za neopravljeno dobavo, prodajalec pa si v tem primeru popravi znesek že obračunanega davka na dodano vrednost. Ko se stranki dogovorita za razveljavitev delno že izpolnjene pogodbe in vzpostavitev prvotnega stanja se upošteva dejansko stanje, kakršno je mogoče vzpostaviti.

V takšnih primerih je zapleteno pri potrošnih storitvah in opravljene potrošnje storitve zaradi njene narave ni mogoče vrnitvi. Ekonomske posledice v takšnih primerih večinoma ostanejo zato so davčne posledice pogodbe enake kot ob rednem prenehanju pogodbenega razmerja. Obdavčijo se ekonomske posledice posla, v kolikor pa le te še niso nastale organizacija izda dobropis. Dobropis ima nasproten učinek kot račun. Vsebuje enake sestavine kot račun le vrednost z računa na dobropisu ima predznak minus.

Davčne posledice glede na različne načine prenehanja pogodb:

DogodekMožni izidKaj storiti v takšni situacijiDavčna obravnava
Pogodba je v celoti izpolnjenaPosel je končanPosel je že končanObdavčena je ekonomska posledica, posel je izveden
Pogodba je razveljavljena ali pa je neveljavnaPosel še ni bil izvedenPosel se ne izvedeNi davčnih posledic
Posel je bil delno izvedenČe je mogoče, se vzpostavi prvotno stanje, kot da posel ne bi bil izvedenNi davčnih posledic
Posel je bil že v celoti izvedenŽe končan del ostane v veljaviObdavčena je ekonomska posledica – izvedeni del posla
Sklenjen je navidezni pravni poselDavčni organ ugotovi navideznost poslaNavidezni posel ne vpliva na obdavčenjeObdavčena je ekonomska posledica prikritega posla

Iris Ladinik, dipl. mng.p.o.