5 najpomembnejših stvari pri izbiri računovodskega servisa

Izbira pravega in usposobljenega računovodskega servisa je za vsako podjetje velikega pomena. Sami podjetniki navadno nimajo dovolj računovodskega znanja, zato se odločijo za računovodski servis, ki bo vodil njihovo računovodstvo, kar je za podjetje tudi ugodnejše kot zaposlitev računovodje v svojem podjetju.

Torej, kako izbrati pravi računovodski servis? 

1. Katere storitve nudi računovodski servis

Ste pri poslovanju ugotovili, da poleg računovodje potrebujete še podporo na področju davkov, prava in financiranja?

Preden se podjetje odloči za posamezen računovodski servis, mora razmisliti kakšen obseg storitev potrebuje in kaj posamezen računovodski servis nudi. Pravi računovodski servis s podjetjem sodeluje in mu ponudi to kar potrebuje.  Ob pravem času posredovani kakovostni računovodski podatki pripomorejo pri odločitvah podjetja.

Od naše ekipe strokovnjakov lahko pričakujete, da bomo izvajali poleg nalog računovodje še naloge davčnega in pravnega svetovalca, kadrovnika in strokovnjaka za financiranje poslovanja.

2. Strokovni kader

Ste hitro rastoče podjetje in vaš računovodja ni več sposoben slediti vašim poslovnim izzivom? Ste pri računovodskih izkazih opazili strokovne napake? 

V Sloveniji lahko kdorkoli opravlja dejavnost na področju računovodstva in davčnega svetovanja, saj niso predpisani zakonski pogoji za opravljanje te dejavnosti. Vsakdo lahko ustanovi računovodski servis, tudi če nima primerne izobrazbe in ni usposobljen za opravljanje dejavnosti. Zato je pri izbiri računovodskega servisa bolje upoštevati usposobljenost in strokovno znanje kadra, kot pa izključno samo ceno. 

Z našimi dolgoletnimi izkušnjami ter nenehnim strokovnim izobraževanjem in z vpisom v Register poklicev lahko zagotovo rešimo vaše poslovne izzive.

3. Zaupanje in varstvo podatkov

Vas skrbi varovanje poslovne skrivnosti ali podjetniških idej? Kaj se dogaja z davčnimi številkami vaših zaposlenih?

Podjetniki, managerji in ostali v podjetju svoje poslovne odločitve sprejemajo na podlagi računovodskih informacij in analiz. Zaupanje med podjetjem in računovodstvom mora biti veliko. Računovodski servis razpolaga z vsemi poslovnimi podatki ter podatki o zaposlenih, zato je potrebno pred sklenitvijo pogodbe preveriti kako računovodski servis in njihovi zaposleni skrbijo za varstvo podatkov in informacije. Priporočeno je, da se varstvo osebnih podatkov s posebnim členom opredeli v pogodbi o opravljanju računovodskih storitev med podjetjem in izvajalcem. Računovodski servis mora zagotoviti tudi varnostne kopije podatkov o poslovanju stranke ter zagotoviti ustrezno zaščito pred morebitnimi  nepooblaščenimi vdori v računalniški sistem. 

Naša jamstva in zagotovila o kakovosti vam znižajo tveganja pri izgubi poslovnih podatkov, kjer poslovno zaupanje odtehta morebitno razliko v ceni.

4. Poznavanje dejavnosti podjetja

Ste pri analizi vaših podatkov dobili občutek, da ne izražajo vašega dejanskega poslovanja? 

Prav vsaka dejavnost s katero se ukvarja posamezno podjetje je specifična. V kolikor računovodski servis dobro pozna dejavnost s katero se ukvarja podjetje in je morda specializirano za to področje dejavnosti, lahko ponudi boljšo računovodsko podporo. Zato je priporočljivo, da se podjetje pred izbiro pozanima ali morda že imajo kakšno stranko, ki se ukvarja  z enako dejavnostjo, saj to predstavlja veliko prednost. 

Naše odlične kompetence poznavanja podjetja se odražajo v fleksibilnosti, prilagodljivosti, mobilnosti, etiki ter standardu poslovanja.

5. Mobilnost

Ste zasedeni in nimate časa prinašati dokumentacije k računovodji?

Izgorelost zaradi dela je verjetno najbolj očiten kazalnik neskladja med delavcem in delom v poslovnem procesu. Posameznik mora opraviti in obdelati preveč inputov- podatkov v prekratkem času s premalo viri. Opravljanje dejavnosti zaradi katere ste se odločili  voditi podjetje vam zavzame vse preveč finančnih sredstev in zaradi tega prihaja do pomanjkanja kadrov. Mnogokrat se zato dogaja, da en delavec opravlja več del hkrati. Tudi direktor podjetja danes žal nima več ne časa in ne virov za samo sklepanje posla.

Ker verjamemo v rast vašega podjetja in razumemo vašo stisko pri pomanjkanju kadra in časa vam nudimo mobilnost pri prevzemu računovodske dokumentacije v vaših prostorih.

Iris Ladinik, dipl. mng.p.o.