NALAGAM ZAPRI

EQUILIBRIO.SI

V poslovni viziji EQUILIBRIO, diplomirane managerke poslovnih operacij Iris Ladinik, so zapisani pomembni vidiki poslovne organizacijske kulture. V EQUILIBRIU zastopamo kompetence  visoke strokovnosti, inovativnega pristopa k izzivom, odprtost, poudarek na vsebini ter trdo delo, ambicioznost in pogum.

Naše prednosti so 23 let delovnih izkušenj, kompetentna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom z bogatimi izkušnjami, prilagodljivost željam naročnika ter podkrepljene vsebine s praktičnimi izkušnjami.

Zavedamo se, da v poslu ni pravih bližnjic, do uspeha vodita predvsem obilo truda in stalno prizadevanje za odličnost. Z nami si zagotovite odlično poslovno prihodnost.

bu bu

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017-2018!

Cilj razpisa je povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij skozi:

 • prenova poslovnih procesov,
 • vitko poslovanje, vitki poslovni procesi,
 • učinkovito upravljanje poslovnih procesov,
 • business process management,
 • dizajn management.

Intenzivnost pomoči:

 • Intenzivnost pomoči v skladu s shemo državne pomoči je do vključno 50 % upravičenih stroškov.
 • Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

Upravičenci:

– mikro, mala in srednja podjetja, s.p-ji in zadruge z omejeno odgovornostjo.

Roki za oddajo vlog so:

22.2.2018.

RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV IN NADGRADNJO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA! 

NEPOVRATNA SREDSTVA 5.000 EUR OZ. NAJVEČ 30.000 EUR!

 • elektronska izmenjava med partnerji,
 • digitalizacija nastopov na sejmih,
 • spletne strani za tuje trge in spletne trgovine, 
 • produktno- prodajni videi in krepitev kompetenc.

Upravičenci: gospodarska družba, samostojni podjetnik, zadruge.

Pogoj: zaposlena vsaj ena oseba, ustanovljeno vsaj 2 leti.

Višina nepovratnih sredstev: 70%.

Rok: 1.3.2018.

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJA IN PROMOCIJE INTEGRALNIH PRODUKTOV TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA!

Integralni turistični produkt v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov.

Prijavni roki: 5.3.2018, 10.9.2018 in 11.3.2019.

Obdobje razpoložljivosti sredstev: od 1.1.2018 do 31.12.2021.

Upravičenci so: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma. Ne glede na organizacijsko obliko prijavitelja, mora ta izpolnjevati pogoje za malo oz. srednje podjetje.

Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo:

1. razvoj integralnih turističnih produktov;

2. oblikovanje (podoba vsebin);

3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij;

4. oglaševanje.

RAZPIS ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOM ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V SAVINJSKI REGIJI!

Skupna vrednost razpisa znaša: 2.080.000,00 EUR.

Razpis odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do: 15.05.2018.

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov itd.

Upravičeni prijavitelji iz občin: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje Pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.

ZANIMIVA DEJSTVA

0 %
črpanje odobrenih sredstev
0
obiskovalcev spletnih storitev
0 %
rast v izdelavi poslovnih načrtov
0 %
rast pri storitvah vodenje projektov
0 %
zadovoljstvo naročnikov
0
let delovnih izkušenj

KOMPETENCE, KI JIH SPOŠTUJEMO:

E-računi

on-line 24/7

Prilagodljivost

naše storitve lahko tudi v vaših prostorih

Strokovnost
vpisani smo v Register računovodskih poklicnih skupin
Mobilnost

smo mobilni in odzivni po vseh regijah

Raznolikost

vodimo različne storitve za različna podjetja

Davčna optimizacija

svetujemo in optimiziramo davčne obveznosti

Standard

smo člani Zbornice računovodskih servisov – izpolnjujemo visoke standarde

Etika

zavzemamo se za visoke poklicne moralne standarde

NEKAJ NAŠIH STRANK:

HOTEL MARIBOR
RESTAVRACIJA ROŽMARIN
PATRISS d.o.o.
DIATE d.o.o.
GABRIČ d.o.o.
KAVARNA DRIMEL s.p.
ZAVOD TERU
GOSTILNA GURMANČEK
EXITUS
ARSABIES

Storitve za vsakogar…rešitve samo za vas!

Izberite boljše, izberite nas.


Razmišljajte strateško, ukrepajte modro.

Eno podjetje za vse rešitve!


Pametne rešitve za vašo dejavnost.

Ne bodite le dobri, bodite odlični!