NALAGAM ZAPRI

EQUILIBRIO.SI

Naše poslanstvo je pomagat podjetjem v izboljšanju finančnega poslovanja in dvigu dodane vrednosti. Z našimi kompetencami želimo uresničit vaše želje po vitkem poslovanju in optimiranju stroškov.

Z analiziranjem in nadzorom finančnih podatkov v vašem podjetju vam omogočimo, da z nami rastete hitreje.

Prevzamemo vam skrb za pravno, kadrovsko in računovodsko delo, tako se vi lahko posvetite vašemu poslu. S strokovnim znanjem vas obvarujemo pred davčnimi napakami. Za mala in srednja podjetja, zavode in društva zanesljivo rešimo računovodske izzive in storitve.

Naše prednosti so 24 let izkušenj, kompetentna strokovna ekipa, prilagodljivost željam naročnika ter podkrepljene vsebine s praktičnimi izkušnjami.

Želimo, da razmišljate strateško in ukrepajte modro.

Eno podjetje za vse rešitve!

P1 PLUS 2018 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE!

Višina garancije in višina subvencije:

 • za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR
 • za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR.

Upravičeni stroški za MSP, MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, tehnološko inovativna podjetja:

 • za razvojne garancije:
  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
 • za mikrogarancije:
  • obratna sredstva

Pogoji:

 • Podjetje mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2017 in zavode);
 • da v bilanci stanja za leto 2016 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);
 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2016 oziroma za leto 2017 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);
 • ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2019 (za prijavne roke do vključno 1.5.2018) oz. 31.12.2020 (za prijavne roke po 1.5.2018).

Upravičenci:

 • mikro, mala in srednja podjetja, s.p-ji, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.) in imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis.

Roki za oddajo vlog so: 1.6., 15.6., 1.7., 1.9., 15.9., 1.10., 15.10.2018.

JAVNI RAZPIS P7R 2017 – MIKROKREDITI NA OBMOČJIH MARIBORA IN POMURJA!

Kreditni pogoji:

 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek pa 25.000 EUR,
 • Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
 • Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 je enaka efektivni obrestni meri.

Upravičeni stroški:

 • nakup opreme, gradnja, nakup poslovnih prostorov,
 • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja,
 • nakup materiala in trgovskega blaga,
 • nakup storitev,
 • izdatki za plače, a največ do 50% zneska kredita.

Pogoji:

 • sedež podjetja na problemskem območju vsaj 6 mesecev,
 • vsaj 1 zaposleni za polni delovni čas,
 • na prijavne roke od 1.2.-1.5.2018 mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z letno oceno vsaj SB8,
 • na prijavne roke od 1.6.-1.10.2018 mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z letno oceno vsaj SB8.

Upravičenci:

– mikro, mala in srednja podjetja, s.p-ji in zadruge z omejeno odgovornostjo.

Upravičeni prijavitelji iz: občina Maribor s širšo okolico,  območja občin Pomurske regije,  območja občin Polkopja,  območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Roki za oddajo vlog so: 1.6.2018, 1.7.2018, 1.9.2018 in 1.10.2018.

ZANIMIVA DEJSTVA

0 %
črpanje odobrenih sredstev
0
obiskovalcev spletnih storitev
0 %
rast v izdelavi poslovnih načrtov
0 %
rast pri storitvah vodenje projektov
0 %
zadovoljstvo naročnikov
0
let delovnih izkušenj

KOMPETENCE, KI JIH SPOŠTUJEMO:

E-računi

on-line 24/7

Prilagodljivost

naše storitve lahko tudi v vaših prostorih

Strokovnost
vpisani smo v Register računovodskih poklicnih skupin
Mobilnost

smo mobilni in odzivni po vseh regijah

Raznolikost

vodimo različne storitve za različna podjetja

Davčna optimizacija

svetujemo in optimiziramo davčne obveznosti

Standard

smo člani Zbornice računovodskih servisov – izpolnjujemo visoke standarde

Etika

zavzemamo se za visoke poklicne moralne standarde

NEKAJ NAŠIH STRANK:

HOTEL MARIBOR
RESTAVRACIJA ROŽMARIN
PATRISS d.o.o.
DIATE d.o.o.
GABRIČ d.o.o.
FILANTROP d.o.o.
ZAVOD TERU
GOSTILNA GURMANČEK
EXITUS
ARSABIES
ENOSTAVNE GRADNJE s.p.
RAZUM s.p.

Storitve za vsakogar…rešitve samo za vas!

Izberite boljše, izberite nas.


Razmišljajte strateško, ukrepajte modro.

Eno podjetje za vse rešitve!


Pametne rešitve za vašo dejavnost.

Ne bodite le dobri, bodite odlični!

Z vpisom v kontaktni obrazec dovoljujem, da EQUILIBRIO, Iris Ladinik s.p. hrani in obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek, e pošta, telefon) ter spremlja moje aktivnosti na spletnih straneh podjetja za zagotavljanje personalizacije vsebin in statistične namene.
DANE S klikom na polje DA se prijavljam na aktualne novice, dogodke, stališča, bloge in ostale e vsebine EQUILIBRIO, Iris Ladinik s.p. S tem tudi soglašam, da sem seznanjen, da se lahko kadarkoli odjavim od prejemanja novic in imam pravico do izbrisa, vpogleda in prenosa svojih osebnih podatkov. Več o tem v Politiki zasebnosti.